Fototeca CSIER

Fototeca CSIER este cea mai importantă arhivă fotografică despre istoria evreilor din România care conține numeroase fotografii inedite (începând cu jumătatea secolului al XIX-lea) legate de participarea evreilor în Războiul de independență, campania din 1913 sau primul război mondial, emigrarea la începutul secolului XX, activitatea comunităților evreiești din România, precum și de organizații și societăți interbelice, Holocaustul în România (unul dintre cele mai importante fonduri ca documentare), activitatea Comitetului Democratic Evreiesc, activitatea Federației Comunităților Evreiești, activitatea Joint în România, activitatea Șef Rabinului Moses Rosen etc.

O altă sursă de fotografii este fondul de IX Artă (din fondul de arhivă docmentară al CSIER), unde se găsesc și albume legate de evenimente din timpul Holocaustului, de anumite familii cunoscute sau celebrul album al exploratorului Iulius Popper (exemplar original care a aparținut familiei sale, unul dintre cele 2 existente în lume).

Fototeca respectă aproximativ aceeași împărțire cu Arhiva de documente a  CSIER, în nouă fonduri cronologice sau tematice (cu excepția lipsei fondului X. Imobile), respectiv

Fondul I (Secolul al XIX-lea - 1919): 54 de plicuri

Fondul II (Interbelic): 26 de plicuri

Fondul III (Holocaust): 414 de plicuri

Fondul IV (Școli): 160 de plicuri

Fondul V (Sinagogi. Cimitire): 388 de plicuri

Fondul VI (Comunități): 378 de plicuri

Fondul VII (post 1945 – prezent): 726 de plicuri

Fondul VIII (Personalități): 712 plicuri

Fondul IX (Artă): 60 de plicuri

Fondul IX (Teatru): 30 de plicuri

     Fotografiile sunt depozitate în cutii speciale care conțin un număr variabil de fotografii (1-40) grupate tematic în plicuri de formate diferite (de la format 1 – la 4). Inventarele sunt în curs de digitalizare și vor fi disponibile online.  A fost creat recent Fondul IX Teatru, care cuprinde materiale inedite despre teatrul Barașeum și în curs de prelucrare materiale despre trupa din Vilna, Teatrul Evreiesc de Stat etc.